[1]
ولایتیع. ا., “مقدمه ای بر تاریخ پزشکی اسلام و ایران”, Faslnamah-i akhlaq-i pizishki, ج 2, ش 4, صص 45-70, ژوئن 2016.