[1]
گل‌محمدیانم., بهروزین., و یاسمی‌نژادپ., “هوش اخلاقی، ماهیت و ضرورت آن”, Faslnamah-i akhlaq-i pizishki, ج 9, ش 33, صص 121-142, اکتبر 2015.