فرج‌خدات. (2021) “حقوق سلامت باروری و جنسی و چالش‌های تشخیص بیماری کووید 19”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-5. doi: 10.22037/mej.v15i46.36234.