زاهدی‌پورف., حسینیس. و جلیلیا. (2021) “مهندسی ژنتیک در محصولات غذایی و دارویی: فواید، نگرانی‌ها و ملاحظات اخلاقی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-15. doi: 10.22037/mej.v15i46.35268.