رزاق‌پور ح., رژه ن., هروی کریموی م. و تدریسی س. (2021) “بررسی ارتباط بین خودشفقت‌ورزی و استرس کاری پرستاران بخش‌های مراقبت‌های ویژه”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-12. doi: 10.22037/mej.v15i46.34454.