ادیب حاج باقریمحسن, صفاآزاده, و امین‌الرعایایی یمینیعفت. 2015. “آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 9 (31), 169-91. https://doi.org/10.22037/mej.v9i31.8993.