مرادی محمد, خاتونی مرضیه, ضیغمی رضا, جهانی هاشمی حسن, و شیخی محمدرضا. 2013. “بررسی رابطه تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی ـ آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7 (24):55-78. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4746.