متوسمانه, صفاری‌نیامجید, و احمدپورعلی. 2022. “تأثیر معنویت‌درمانی بر ترس از عود و ادراک بیماری زنان مبتلا به سرطان پستان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 16 (47), 1-16. https://doi.org/10.22037/mej.v16i47.38827.