فرج‌خداتهمینه. 2021. “حقوق سلامت باروری و جنسی و چالش‌های تشخیص بیماری کووید 19”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-5. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.36234.