رزاق‌پور حامد, رژه ناهيد, هروی کریموی مجیده, و تدریسی سیدداوود. 2021. “بررسی ارتباط بین خودشفقت‌ورزی و استرس کاری پرستاران بخش‌های مراقبت‌های ویژه”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-12. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.34454.