حاج‌کرمیپریسا, حجازیالهه, و موسویفریده. 2021. “راهکارهای حمایتی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان جهت سازگاری فرزندشان با بیماری”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-13. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.32280.