خسروپناهعبدالحسین, سادات حسینیاکرم‌السادات, و دهقان نیریناهید. 2021. “مقایسه تکریم بیمار در متون اسلامی و پرستاری”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15 (46), 1-14. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.29889.