مالکی م.; اشک تراب ط.; آتش‌زاده شوریده ف.; اسماعیلی س. جستجوی مفهوم پرستاری در متون اسلامی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 9, n. 32, p. 87–119, 2017. DOI: 10.22037/mej.v9i32.9501. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/9501. Acesso em: 20 می. 2024.