سابقی ح.; نصیری ا.; زارعی م.; کاظمی تبار ا.; گلباف د. رعایت کرامت انسانی در مراقبت از سالمندان از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 9, n. 32, p. 45–70, 2017. DOI: 10.22037/mej.v9i32.9498. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/9498. Acesso em: 21 ژوئن. 2024.