ادیب حاج باقری م.; صفا آ.; امین‌الرعایایی یمینی ع. آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 9, n. 31, p. 169–191, 2015. DOI: 10.22037/mej.v9i31.8993. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/8993. Acesso em: 2 مارس. 2024.