ایمانی‌فر ن.; وقارسیدین س. ا.; افشار ل.; شریف‌زاده غ. مقایسه تأثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 9, n. 31, p. 95–125, 2015. DOI: 10.22037/mej.v9i31.8988. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/8988. Acesso em: 20 می. 2024.