میرزازاده ا. سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه‌گرایی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 7, n. 24, p. 113–137, 2013. DOI: 10.22037/mej.v7i24.4748. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4748. Acesso em: 12 جولای. 2024.