طاهری ف. جنبه‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی شبیه‌سازی انسان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 7, n. 24, p. 79–112, 2013. DOI: 10.22037/mej.v7i24.4747. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4747. Acesso em: 24 جولای. 2024.