مرادی م.; خاتونی م.; ضیغمی ر.; جهانی هاشمی ح.; شیخی م. بررسی رابطه تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی ـ آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 7, n. 24, p. 55–78, 2013. DOI: 10.22037/mej.v7i24.4746. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4746. Acesso em: 30 نوامبر. 2023.