اکبری لاکه م. .; شمسی‌گوشکی ا.; عباسی م. سلامت معنوی در برنامه آموزش علوم پزشکی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 4, n. 14, p. 113–130, 2023. DOI: 10.22037/mej.v4i14.42333. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/42333. Acesso em: 24 ژوئن. 2024.