نیرومند توماج س.; اسمعیل نژاد گنجی س.; شیرافکن ه.; منوچهری ع. ا. بررسی سطح آگاهی بیماران بخش‌های داخلی و ارتوپدی از رضایت آگاهانه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 16, n. 47, p. 1–10, 2023. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/41630. Acesso em: 13 جولای. 2024.