یزدانی ع. ا.; عباسی م.; ابراهیمی م. مبانی عرفانی سلامت معنوی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 4, n. 14, 2012. DOI: 10.22037/mej.v4i14.3794. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3794. Acesso em: 2 مارس. 2024.