مرندی س. ع.; عزیزی ف. جایگاه، تعریف و دشواری‌های پایه‌ریزی مفهوم سلامت معنوی در جامعه ایرانی ـ اسلامی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 4, n. 14, 2012. DOI: 10.22037/mej.v4i14.3787. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/3787. Acesso em: 6 دسامبر. 2023.