فرج‌خدات. حقوق سلامت باروری و جنسی و چالش‌های تشخیص بیماری کووید 19. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-5, 25 سپتامبر 2021.