زاهدی‌پورف.; حسینیس.; جلیلیا. مهندسی ژنتیک در محصولات غذایی و دارویی: فواید، نگرانی‌ها و ملاحظات اخلاقی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-15, 27 نوامبر 2021.