بالدیز.; رجبی فرجادح.; نصیری‌پورا. تدوين مدلی جامع برای وفاداری پرستاران در دوران كرونا در بيمارستان گلستان اهواز. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-19, 6 دسامبر 2021.