رزاق‌پور ح.; رژه ن.; هروی کریموی م.; تدریسی س. بررسی ارتباط بین خودشفقت‌ورزی و استرس کاری پرستاران بخش‌های مراقبت‌های ویژه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-12, 21 ژوئن 2021.