حاج‌کرمیپ.; حجازیا.; موسویف. راهکارهای حمایتی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان جهت سازگاری فرزندشان با بیماری. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-13, 25 آگوست 2021.