کبرائی ابکنار ف.; منصورقناعی ر.; امیدظهیر س.; پورعینی م. حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه توصیفی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 15, n. 46, p. 1–12, 2021. DOI: 10.22037/mej.v15i46.29840. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/29840. Acesso em: 12 جولای. 2024.