محمد علیزاده ا.; داوری ف.; منصوری م.; محمدنیا م. تحلیل خطاهای پزشكی: یک مطالعه موردی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 10, n. 38, p. 59–68, 2017. DOI: 10.22037/mej.v10i38.15879. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/15879. Acesso em: 20 جولای. 2024.