بسامی م. اتانازی از دیدگاه اخلاق و ادیان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 169–196, 2016. DOI: 10.22037/mej.v1i2.14562. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14562. Acesso em: 12 جولای. 2024.