ساشادینا ع.; زالی م. ع.; عباسی م. تبیین پارامترهای آموزشی اخلاق زیستی اسلامی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 13–38, 2016. DOI: 10.22037/mej.v1i2.14555. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14555. Acesso em: 3 دسامبر. 2023.