صادقی ا., & خمرنیا م. (2013). اخلاق حرفه‌ای در مدیریت سلامت زمینه‌ساز رعایت حقوق بیمار. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), 163–175. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4750