متوس., صفاری‌نیام., & احمدپورع. (2022). تأثیر معنویت‌درمانی بر ترس از عود و ادراک بیماری زنان مبتلا به سرطان پستان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 16(47), 1-16. https://doi.org/10.22037/mej.v16i47.38827