فرج‌خدات. (2021). حقوق سلامت باروری و جنسی و چالش‌های تشخیص بیماری کووید 19. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-5. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.36234