زاهدی‌پورف., حسینیس., & جلیلیا. (2021). مهندسی ژنتیک در محصولات غذایی و دارویی: فواید، نگرانی‌ها و ملاحظات اخلاقی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-15. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.35268