بالدی ز., رجبی فرجاد ح., & نصیری‌پور ا. (2021). تدوين مدلی جامع برای وفاداری پرستاران در دوران كرونا در بيمارستان گلستان اهواز. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1–19. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.34676