رزاق‌پور ح., رژه ن., هروی کریموی م., & تدریسی س. (2021). بررسی ارتباط بین خودشفقت‌ورزی و استرس کاری پرستاران بخش‌های مراقبت‌های ویژه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-12. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.34454