کبرائی ابکنار ف., منصورقناعی ر., امیدظهیر س., & پورعینی م. (2021). حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه توصیفی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1–12. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.29840