(1)
فرج‌خدات. حقوق سلامت باروری و جنسی و چالش‌های تشخیص بیماری کووید 19. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2021, 15, 1-5.