(1)
زاهدی‌پورف.; حسینیس.; جلیلیا. مهندسی ژنتیک در محصولات غذایی و دارویی: فواید، نگرانی‌ها و ملاحظات اخلاقی. MEJ 2021, 15, 1-15.