(1)
عربیص. انگ اجتماعی کووید 19 خطرناک‌تر از پاندمی کووید. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki 2021, 15, 1-5.