(1)
بالدی ز.; رجبی فرجاد ح.; نصیری‌پور ا. تدوين مدلی جامع برای وفاداری پرستاران در دوران كرونا در بيمارستان گلستان اهواز. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2021, 15, 1-19.