(1)
بالدیز.; رجبی فرجادح.; نصیری‌پورا. تدوين مدلی جامع برای وفاداری پرستاران در دوران كرونا در بيمارستان گلستان اهواز. MEJ 2021, 15, 1-19.