(1)
رزاق‌پور ح.; رژه ن.; هروی کریموی م.; تدریسی س. بررسی ارتباط بین خودشفقت‌ورزی و استرس کاری پرستاران بخش‌های مراقبت‌های ویژه. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki 2021, 15, 1-12.