(1)
حاج‌کرمیپ.; حجازیا.; موسویف. راهکارهای حمایتی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان جهت سازگاری فرزندشان با بیماری. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2021, 15, 1-13.