(1)
کبرائی ابکنار ف.; منصورقناعی ر.; امیدظهیر س.; پورعینی م. حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه توصیفی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2021, 15, 1-12.