[1]
ایمانی‌فر ن., وقارسیدین س., روشن‌زاده م. و افشار ل. 2017. بررسی ارتباط بین نقش حمایتی پرستاران با میزان قاطعیت آن‌ها. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 9, 32 (آگوست 2017), 141–166. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v9i32.9856.