[1]
مالکی م., اشک تراب ط., آتش‌زاده شوریده ف. و اسماعیلی س. 2017. جستجوی مفهوم پرستاری در متون اسلامی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 9, 32 (دسامبر 2017), 87–119. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v9i32.9501.