[1]
ادیب حاج باقری م., صفا آ. و امین‌الرعایایی یمینی ع. 2015. آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 9, 31 (می 2015), 169–191. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v9i31.8993.